Adatkezelési tájékoztató Ügyfeleknek

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz, a minőségi kifogások kezeléséhez és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon a bizalommal a kijelölt kollégánkhoz!

Az adatok kezelője Mathias Institut Kft.
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 28. fszt. 2.
A céget
Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be 08-09-007316 számon
Adószámunk:
11611484-2-08

Amikor Mathias Institut Kft.-vel szerződik, tőlünk szolgáltatást rendel vagy részt vesz tréningeinken, előfordul, hogy személyes adatait kezeljük. Az egyes adatkezelésekről ezen tájékoztatóban bővebben olvashat. Az adatkezelés célja, a szolgáltatás nyújtása, a számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli törvényeknek való megfelelés és az Önnel való kapcsolattartás.

Szerződéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok:

A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk. Ezek az adatok lehetnek az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma, a vásárlás dátuma, időpontja, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja. Az adatokat a számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás: A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk az Ön nevét, címét, adószámát a vásárlás dátumát, időpontját, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, vételárát és a fizetési módját.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét és egyéb elérhetőségeit, továbbá ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére töröljük (amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba).

Tréningen való részvétellel összefüggő adatkezelés:

A tréningeinken megismert adatok mint az Ön neve, munkahelye, beosztása és egyéb előre meg nem határozott személyes adatait (melyeket a tréning/tanácsadás/oktatás során ismerünk meg). Ezen adatok kezelésére a szolgáltatás nyújtása céljából van szükségünk. Ezeket az adatokat, ha ezzel ellentétes kérés nem érkezik selejtezés nélkül megőrizzük. A tréning során megismert, adatokat, oktatás esetén az oktatás eredményét a minket megbízó harmadik félnek továbbíthatjuk (amennyiben van ilyen). Mással ezeket az adatokat nem osztjuk meg.

A tréning/tanácsadás/oktatás során, minőségbiztosítási/oktatási/dokumentálási céllal kép és hangfelvételek készülhetnek. Erről Önt mindig külön tájékoztatjuk és kérjük ehhez hozzájárulását.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett adatok hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Ezekben az esetekben panaszával kérjük megbízott munkatársunkhoz forduljon:

Megbízott neve:                               Benyőcs László

Telefonszáma:                                 +36 30 979 8456

                                          E-mail címe:                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.