Bemutatkozás

Társaságunk 1992. óta lát el felnőttképzési, piackutatási és szervezetfejlesztési feladatokat a magyar versenypiac meghatározó szereplőinél. Az elmúlt huszonnyolc évben intézetünket változatlan tulajdonosi kör és stabilabb szervezeti struktúra, valamint gazdasági helyzet jellemezte.

Kezdetekben a kft-re porladó állami nagyvállalatok irányítóiból kft. vezetőkké váló szakemberek, és a kultúraváltással érintett pénzügyi vállalatok alkalmazottainak át- és továbbképzésére terjedt ki tevékenységünk.

Szolgáltatási területünk később a felnőttképzésen túl kiterjedt a személyzeti kiválasztástól a szervezetdiagnosztikai vizsgálatokon át a minőségellenőrzési tevékenységig.

Megrendelőink számára egyedi, az igényeikhez igazodó programokat építünk fel, amelyek több esetben a hagyományos tréningfelfogáson túl, teljes léptékű gyártásszimulációt, valósnak tűnő vezetői, konfliktuskezelési, értékesítési vagy probléma-megoldási helyzeteket tartalmaznak, amelyek során a résztvevők nem társaikkal, hanem számukra ismeretlen „külsősökkel” kell együtt dolgozni. Ezekben az helyzetek lehetővé teszi, hogy a résztvevők életszerű körülmények között, általuk nem ismert emberekkel végezzék a gyakorlatokat. Ezzel a technikával olyan szituációt teremtünk, amely a megnövekedett aktivációs szint miatt alkalmas a hallgatók tartósabb és mélyebb ismeretelsajátítására.  

Az elmúlt évek tapasztalatai visszaigazolták a program-fejlesztéseink létjogosultságát, egyre több megrendelőnk igényli, hogy munkatársai a tréningek során ne csak egymás között, hanem külsős személyek bevonásával fejleszthessék tovább kompetenciáikat.

A tréningtevékenységen túl társaságunk szervezetdiagnosztikai és szervezetfejlesztési tevékenységet is folytat. A 90-es évek derekától termelő cégeknek és a magyarországi pénzpiac meghatározó szereplőinek végzünk minőségellenőrzési és a teljesítmény-managementhez kapcsolódó humáncontrolling szolgáltatásokat. Terepmunkát végző munkatársaink több tízezer piackutatási jegyzőkönyvet vettek fel az elmúlt több mint egy évtizedben.

2003., 2004., 2005. évben kiemelt feladatunk volt több magyarországi nagyvállalat elbocsátásához kapcsolódó outplacement tevékenységének támogatása.

2009 nyarától Európai Uniós pályázatok megvalósításában vettünk részt (TÁMOP, TIOP) trénerként, projektmenedzserként és szakértőként is. 

Ennek a munkának a keretében 2009. augusztusától, 2010. decemberéig több mint harminc kutatásban vettünk részt, mi írtuk az eredményeket összefoglaló tanulmányokat és kutatási jelentéseket. Ezzel a tevékenységünkkel párhuzamosan 3800 órányi felnőttképzési programot tartottunk intézményvezetők és alkalmazottak számára (2400 fő). Programjaink a processmenedzsment képzésektől, a speciális felnőttképzési módszertanon át, az interaktív prezentációs eszközök használatának oktatásán keresztül, a born out tréningekig terjedtek.


A 2009-es év folyamán kifejlesztettünk egy olyan on-line kérdőíves rendszert, amely a munkaerőpiacon a recruitment-tel foglalkozó cégeknek nyújt segítséget, a szakszerű és pontos kompetencia felmérésekhez. Ez a szolgáltatásunk napjainkban is aktívan segíti megrendelőinket a megfelelő nyelvismerettel rendelkező munkaerő kiválasztásában.

On-line nyelvi tesztünk nem csak nyelvtani ismereteket, hanem szövegértést és szókincset is mér, amely a leendő munkavállalók funkcionális írás- és beszédkészségét is teszteli életszerű szituációkban.

Tesztjeinket szakmailag felkészült nyelvi lektorokkal, alkalmazott nyelvészekkel, szaktanárokkal alakítjuk ki, így ma már számos nyelven elérhetőek mérőeszközeink (angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, svéd, héber) amelyek a következetes fejlesztő munkának köszönhetően a közeljövőben újabb nyelvekkel bővülnek majd.

2006-tól, a DEICHMANN munkavállalóinál végzett magyarországi elégedettségvizsgálatainkat követően 2010-ben nemzetközi (többnyelvű) elégedettségvizsgálatunk is eredményesen zárult.

A vizsgálatok során on-line kérdőíves módszerrel, zárt munkafelületet biztosító weboldalunkon, nyolc nyelven mértük fel a kereskedőlánc európai munkatársainak a munkahellyel kapcsolatos attitűdjeit.

2011. év első három hónapjában, felnőttképzési programsorozatunk eredményeként, működésünk közel húsz évének gazdaságilag legsikeresebb első negyedévét zártuk. Futó akkreditált programjaink (Értékesítési, Projektmanagement Csoportműködés és szervezeti hatékonyság, Vezetőképzés) hasznosságáról és hatékonyságának mértékéről folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapunk megrendelőinktől.

Társaságunk 2011 júniusa óta áll kapcsolatban az OTP Fáy András Alapítvány munkatársaival. Együttműködésünk az Alapok II. pénzügyi ismeretek képzés megújítására, valamint az Alapok II. program tanításához szükséges trénerképzés kifejlesztésére, oktatására korlátozódott. Szerződésben vállalt feladataink voltak a tananyagok és tréneri kézikönyvek kidolgozásán túl a pilot képzések megtartása és a programok megtartását követően azok tartalmának és módszertanának finomítása, valamint a trénerképzés teljes tematikájának kidolgozása, valamint az oktatás megtartása.

Az Alapítvány kuratóriuma által meghatározott célok megvalósulásának figyelembevételével kialakított tréningek várakozásainknak megfelelően sikerültek, jelenleg is szakmailag együttműködünk az Alapítvány munkatársaival, 2012-től trénerképzési programokat, vezetőképzést tartunk, valamint szakértőként részt veszünk az Alapítvány pénzügyi, gazdasági, edukációs tevékenységeinek fejlesztéseiben.

2013. évben a mezőgazdasági gépkereskedelemmel és javítással foglalkozó, országos hálózattal rendelkező AXIÁL Kft. és konkurenciái kommunikációs minőségbiztosítási auditját végeztük 17 üzletre kiterjedően.

2014-ben a Deichmann ismételten cégünket bízta meg a nemzetközi dolgozói elégedettségvizsgálata elvégzésével, amely ebben az évben 10 ország deichmannos alkalmazottjait érintett. Az online és papír alapú kérdőívek nyolc nyelven készültek és a kutatási jelentést Bécsben a cég központjában prezentáltuk a menedzsmentnek.


2014. év első felében elnyertük az OTP Fáy András Alapítvány által meghirdetett „Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási témájú felnőttképzési pályázatot (országosan kiemelt projekt, melyen 2018-ig folyamatosan dolgoztunk). 2015 decemberéig több mint száz OTP-s munkatársat képeztünk ki a pénzügyi edukációs programok megtartására.

2016-ban az OK központot a Finn Oktatási Minőségbiztosítási Szakértői rendszer akkreditálta, így a Benczúr utcai központ egyedüliként középeurópában felkerült

2017 nyara: kompetencia alapú vezetőképzés és visszajelzés a Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozó Újvilág Kft. felsővezetői számára

2018 egész év: egy független Kompetenciaelemző központ létrehozása

2018 tavasza: kompetenciavizsgálat a ZLT Kft. vezetőinek

2018 tavasza: kompetenciamérés az AXIÁL Kft. felsővezetői kiválasztási folyamatának elemeként

2018 novemberétől 2019 júliusáig a Takarékbank informatikai rendszerét működtető Takarékinfo Zrt. megbízásából a szervezet sajátosságaihoz igazodó, kompetencia alapú teljesítményértékelési rendszer kialakítása volt a feladatunk.